Home / Wat is Osteopathie? / Hoe werkt een osteopaat?

Hoe werkt een osteopaat?

De osteopaat is in staat om met zijn handen te beoordelen welke weefsel en structuren van het lichaam minder beweeglijk zijn geworden.
De osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waar de klacht zich bevindt, maar zal het hele lichaam onderzoeken naar de oorzaak van de klacht.

Zijn behandeling zal er op gericht zijn de oorzaak van de klacht weg te nemen.
De osteopaat maakt los wat los moet zitten en doet dit met zachte handgrepen.

Top