Organisatie

nvo

 De Nederlandse vereniging voor osteopathie (NVO) behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopathie in Nederland. De NVO onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en streeft naar spoedige erkenning van het vak osteopathie binnen Nederland.


nro

Naast de NVO is er het onafhankelijke Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO), welke toeziet op de scholing en dagelijkse werkzaamheden van de osteopaat. De leden van het register hebben aan alle Nederlandse examen- verplichtingen voldaan en hun behandelnota’s worden door een groot aantal zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed.

Voor een overzicht van verzekeraars en hun vergoedingen kijkt u op: www.osteopatie.nl/vergoedingen

Klachtenregeling osteopathie :  De volledige Klachtenregeling is beschreven in een reglement, deze vindt u op de website van het NRO, www.osteopathie-nro.nl

Top