Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich richt op het opheffen van bewegingsbeperkingen in het menselijk lichaam.

Osteopathie gaat er van uit dat het lichaam een eenheid is. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die invloed op elkaar hebben.
Een laesie (bewegingsbeperking) in een systeem heeft invloed op de andere systemen. Hierdoor kunnen er klachten in het ene deel van het lichaam ontstaan terwijl de oorzaak van deze klachten zich elders in het lichaam bevindt. Bijvoorbeeld bewegingsverlies van de dikke darm (orgaansysteem)┬ákan o.a. leiden tot rugklachten (houdings – en bewegingssysteem).

Wanneer het lichaam zelf niet meer in staat is deze laesies zelf op te heffen, heeft het hulp nodig om het evenwicht weer te herstellen. Osteopathie is een complementaire geneeswijze. Dit houdt in dat osteopathie aanvullend is op de reguliere geneeskunde en een bruikbare methode kan vormen naast reguliere behandelmethoden.

Top